Other Scientific Publications

18. Westlund, Oscar. (2012). Från gammalt till nytt. Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning (From old to new. On newspaper leadership and news consumption), DEMICOM, nr. 8, Mittuniversitetet: Sundsvall.

17. Westlund, Oscar. (2012). ”Ersätter eller kompletterar gamla och nya plattformar varandra? En forskningsintroduktion” (”Do old and new platforms displace or complement each other? A research introduction”, in: Oscar Westlund, Från gammalt till nytt. Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning (From old to new. On newspaper leadership and news consumption), DEMICOM, nr. 8, Mittuniversitetet: Sundsvall.

16. Westlund, Oscar. (2012). ”Gamla och nya former av tidningsledarskap” (”Old and new forms of newspaper leadership”), in: Oscar Westlund, Från gammalt till nytt. Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning (From old to new. On newspaper leadership and news consumption), DEMICOM, nr. 8, Mittuniversitetet: Sundsvall.

15. Westlund, Oscar. (2012). ”Nyhetsanvändning i mobilen,” (”Mobile news consumption”), Från gammalt till nytt. Om tidningsledarskap och nyhetsanvändning (From old to new. On newspaper leadership and news consumption), DEMICOM, nr. 8, Mittuniversitetet: Sundsvall.

14. Westlund, Oscar. (2008). Nyheter i mobilen – vad, var och varför? (News with the mobile – what, where and why?), Newspaper research program PM series no 72, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

13. Westlund, Oscar. (2008). Flerkanalspubliceringens konsekvenser: ett trendbrott i användning av kvällspress (Consequences of cross-media publishing: a historical turn in the usage of the evening press), Newspaper research program PM series no 71, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

12. Westlund, Oscar. (2008). Media trust and media priming, Newspaper research program PM series no 70, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

11. Westlund, Oscar. (2008). Svenskarnas upplevelse av lokala nyhetsmediers funktioner (Swedes perception of the functions of local news media), Newspaper research program PM series no 69, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

10. Bohlin, Erik; Olsson, Tobias & Westlund, Oscar. (2008.) Mobile barometer 2007 – an analysis of the Swedish mobile  society, Mobile Society Research Institute, NTT DoCoMo, Tokyo, Japan.

9. Westlund, Oscar. (2008). Svenskarnas inställning till internet som nyhetsmedium (Swedes attitude to internet as a news medium), Newspaper research program PM series no 68, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

8.  Westlund, Oscar. (2007). Mobiltelefonen som multimedium och nyhetsmedium – ett användarperspektiv (The mobile device as a multimedia and news media – a user perspective), Report series no 50, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

7. Westlund, Oscar. (2007). Mobiltelefonianvändning – en forskningsöversikt (Use of mobile devices – a research overview), Report series no 47, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

6. Westlund, Oscar. (2006). Känslor av medieförtroende (Feelings of media trust), Report series no 37, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

5. Westlund, Oscar. (2006). Media and Communication Studies in Sweden. Disciplinary Boundary Construction – a theoretical contribution to Theory of Science. Report series no 36, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

4. Westlund, Oscar. (2004). www.lokaltidning.se. Prenumeranters attityder till sin lokaltidning och nättidningsläsning (www.localnewspaper.se – subscribers attitudes to their local newspaper and reading of online newspapers), Report series no 24, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

3. Westlund, Oscar. (2003). Nättidningens möjliga intäktskällor. En litteraturöversikt (Online newspapers potential income sources – a literature review), Newspaper Research Program PM series no 48, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

2.Westlund, Oscar. (2003). Fokusgrupper på Internet – en metod för 2000-talet? (Online focus groups- a method for the new millennia?), Newspaper Research Program PM series no 47, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.

1. Westlund, Oscar. (2003). Betala för nyheter på Internet? (Pay for news on the internet?), Report series no 15, Department for Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg.